ØKOLOGISKE DYR HAR BEDRE LEVEFORHOLD

Høj dyrevelfærd er vigtigt i økologisk landbrug

Økologiske høns, køer, svin og andre husdyr

  • Har god plads at bevæge sig på
  • Får grovfoder, som er godt for dyrenes velbefindende og forebygger sygdomme
  • Kan gå ud under åben himmel, når årstiden tillader det
  • Skal i det hele taget have forhold, der imødekommer deres naturlige adfærd og behov
  • Skal have økologisk foder. Dog må op til 5 procent af foderet til svin og fjerkræ være ikke-økologisk indtil videre.

Kilde: Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion.

 

Alle øko-køer har udeliv

Alle økologiske køer er på græs om sommeren. Mindst seks timer om dagen fra 15. april til 1. november, medmindre vejret er for dårligt. I dag er det mindre end 25 procent af de ikke økologiske køer, der nyder det samme privilegium. Resten går inde året rundt.

I undersøgelser fra Aarhus Universitet er det dokumenteret, at køer lever længere og har bedre velfærd, når de er på græs om sommeren.

Kilder: ’Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion’, Videncentret for Landbrug og Aarhus Universitet.

 

Kyllinger med naturlig vækst

Økologiske kyllinger vokser i et væsentligt langsommere og mere naturligt tempo end de ikke økologiske. Helt præcist tager de økologiske i gennemsnit 35 gram på i vægt pr. dag, mens tallet for de ikke økologiske er 55 gram. Derfor har de økologiske kyllinger ikke så stor risiko for at få problemer med benene, når de bliver store.

Ikke-økologiske kyllinger lever i en hal uden dagslys hele livet. Derimod har de økologiske vinduer i stalden, og de kan gå ud, fra de er cirka fem uger gamle, og vejret er til det.

Kilder: Rose Poultry og Dyrenes Beskyttelse.

 

Ret til at rode

En økologisk so skal bo i en hytte på en mark, når den føder sine unger – de små grise. På marken kan dyrene rode i jorden og bade i mudder på naturlig grisemaner.

De allerfleste ikke-økologiske svin lever hele livet lukket inde i en stald, og grisene bliver taget fra deres mor, allerede når de er tre eller fire uger gamle. Hos økologerne sker adskillelsen først, når grisene er syv uger. Så kommer de normalt ind i en stald, men de har stadig adgang til en udendørs løbegård.

Kravet, om at søerne skal føde i en hytte på marken, er aftalt mellem slagteriet Friland, Landbrug & Fødevarer samt Økologisk Landsforening. Praktisk talt alle danske økologiske svineavlere følger kravet.