ØKOLOGI ER GODT FOR VORES GRUNDVAND

Økologiske landmænd bruger ikke sprøjtemidler, der kan sive ned i grundvandet. Så når du køber økologiske varer, er du med til at spare vores fælles vand for rester af de giftstoffer, som ikke-økologiske landmænd sprøjter deres marker med.

I Danmark er vi fra naturens side beriget med helt rent vand i undergrunden. Vi har i mange år været så heldige, at vi bare kan pumpe grundvand op og sende det ud som prima drikkevand i vores haner uden videre rensning. Men de seneste årtier er mere og mere grundvand desværre blevet forurenet med sprøjtemidler.

 

Mere gift på ikke-økologiske marker

De ikke-økologiske landmænd har sat deres forbrug af sprøjtemidler op. I 2010 (som de nyeste tal stammer fra) brugte de i alt 3.891 ton aktivt gift, mod ’blot’ 2.798 ton året før.

I 2010 blev hver ikke-økologisk mark i gennemsnit sprøjtet 2,80 gange. Året før var det 2,58 gange.

Kilde: Miljøstyrelsen: Bekæmpelsesmiddelstatistik 2010.

 

Vores fælles vand er truet

  • Geologer har fundet spor af sprøjtegifte i 44 procent af prøver af det danske grundvand. I 15 procent var grænseværdien overskredet.
  • I 25 procent af de boringer, som vandværkerne får vand fra, er der fundet rester af sprøjtegifte.
  • Giften i grundvandet stammer fra 25 forskellige slags sprøjtemidler. Nogle af dem er blevet forbudt, andre bliver stadig brugt helt lovligt.

Kilde: GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland)