BEVAR EN RIG OG REN NATUR

Naturen er rigere og renere på økologiske arealer. Det skyldes dels, at de økologiske landmænd ikke gør brug af de sprøjtemidler, som andre landmænd bruger, og dels at de anvender mindre gødning end de ikke-økologiske landmænd. Undersøgelser dokumenterer blandt andet, at der i gennemsnit er 30 procent flere vilde plante og dyrearter på økologisk dyrkede arealer, sammenlignet med ikke-økologisk landbrugsjord.

Kilde: ’Udvikling, væks t og integritet – i den danske økologisektor’, udgivet af forskningscenteret ICROFS i november 2008. Bogen kan læses via hjemmesiden www.foejo.dk

 

Spis økologisk og skån naturen for 90 slags giftmidler

Vælger du økologi, er du med til at skåne den danske natur for 90 forskellige slags giftmidler, som de ikke-økologiske landmænd og gartnere bruger til at bekæmpe ukrudt, insekter og mikrosvampe.

Når giften bliver sprøjtet ud, danner den en tåge af små dråber, hvoraf en del svæver ud i naturen omkring markerne. Når dråberne lander på jorden, kan regnvand skylle giften ud i søer og vandløb.

Kilder: Middeldatasen (fra Videncentret for Landbrug) og Miljøstyrelsen

 

Flere blomster og dyr

Over 70 danske og udenlandske videnskabelige undersøgelser viser, at økologisk drift har en positiv effekt på naturen.

Undersøgelserne viser blandt andet, at:

  • I gennemsnit er der 40 forskellige plantearter i levende hegn mellem økologiske marker. I hegn mellem ikkeøkologiske marker er der kun 22 arter (tallene gælder de dele af Danmark, hvor jorden naturligt er sandet).
  • Jo flere år et landbrug bliver drevet økologisk, jo flere sommerfugle kommer der på markerne og i markskellene. Det har en svensk undersøgelse vist.
  • Da godset Oremandsgaard på Sjælland blev lagt om til økologi, steg blomstringen hos de vilde planter mellem markerne med 70 procent.
  • Tyske undersøgelser viser, at der er flere bier på arealer, hvor der ikke bruges sprøjtemidler.

Kilder: Danmarks Miljøundersøgelser, Journal of Applied Ecology, videnskab.dk m.fl